Съгласно Решение 1622/2006г/ЕО Италия и България са поканени да излъчат градовете (по един от двете държави), които ще получат титлата „Европейска столица на културата” за 2019г.

Инициативата „Европейска столица на културата” е едно от най-престижните и популярни европейски културни събития и е замислена с цел да допринесе за сближаването на европейските народи.

Инициативата е създадена през юни 1985 г. от Съвета на министрите на Европейския съюз по инициатива на Мелина Меркури. В периода след 1985 г. повече от 40 градa са избрани за титлата „Европейска столица на културата“ — от Стокхолм до Генуа, от Атина до Глазгоу, от Краков до Порто.

Събитието „Европейска столица на културата” може да донесе огромни ползи за градовете в културно, социално и икономическо отношение в рамките на самата година и след това. То е уникална възможност за обновяване на градовете, за промяна на представата за тях и за тяхното популяризиране в европейски и международен план. По изчисления на някои предишни успешни столици всяко евро, инвестирано в събитието, може да генерира печалба в размер между 8 и 10 евро. Следователно събитието може да допринесе за растежа и заетостта.

Европейските столици на културата могат да дадат ценен принос за социалното включване и диалога между културите.

Прочетете повече тук:

Ръководството за градовете, които кандидатстват за титлата „Европейска столица на културата"

Година
2010
Място Tурция
Година
2011
Място Естония
Година
2011
Място Финландия
Година
2012
Място Словения
Година
2012
Място Португалия
Година
2013
Място Франция
Година
2013
Място Словакия
Име Умео 2014
Година
2014
Място Швеция
Име Рига 2014
Година
2014
Място Латвия