Име Aarhus 2017
Година
2017
Място Дания
Година
2017
Място Kипър