Покана за кандидатстване с проекти за изложби на открито 2013


Дирекция „Култура” на Столична община приема предложения за изложби, които да бъдат представени през 2013 г. в галериите на открито на Моста на влюбените до НДК, Градската градина и градина „Кристал”.

Предложения се приемат до 15 ноември 2012 г., включително, до 17.00 ч. в Деловодството на Дирекция „Култура” /пл. „Славейков №4, ет.4/ и трябва да съдържат следната информация:

  • Име и тема на изложбата /Анотация/
  • Автор на изложбата
  • Организатор и партньори /Институции, НПО, Медии/
  • Период /дати/ и място на представяне на изложбата
  • Лице за контакт и координати за връзка /адрес, телефонен номер, e-mail/
  • Приложени визии от изложбата

Одобрените предложения ще бъдат включени в графика на галериите на открито на Столична община през 2013 г.

За допълнителна информация: тел. 02/ 986 22 78 

 

Best Sneakers | Sneakers