Промяна в сроковете за подаване на проекти по Столична програма Култура 2013


На проведено на 8 ноември т.г. заседание, Творческият съвет на Столична програма „Култура” реши, че през 2013 г. проекти ще се приемат от 14 януари до 14 февруари, включително. 

След решение на СОС, с което се утвърждават решенията на Творческия съвет за кандидатстване по Столична програма „Култура” през 2013 г., подробна информация и документите ще бъдат публикувани в раздел „СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” на електронната страница на Дирекция „Култура” – www.sofiaculture.bg.

 

Best jordan Sneakers | Trending