Как се печели титлата Европейска столица на културата?


Тази година Софийската седмица на архитектурата (26 ноември – 2 декември 2012) беше посветена на кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 година и включи в програмата си лекции, свързани с инициативата.

Проектния мениджър на Орхус 2017 – Тревор Дейвис изнесе лекция на тема „Как се печели титлата Европейска столица на културата?”. Преди два месеца град Орхус спечели националното състезание в Дания и беше избран пред другия кандидат - Сондерборг.

Г-н Дейвис сподели своите наблюдения върху това как се развива инициативата Европейска столица на културата в последните години, очерта основните тенденции и отправи няколко препоръки към София. Според него през годините ЕСК се превръща от програма, изпълнена с фестивали и културни събития,  в платформа за адресиране на социални и обществени предизвикателства чрез средствата на културата и изкуствата.  ЕСК се превръща все повече в опитно поле за осмисляне на концепцията за града като творчески културен феномен и ни дава нови възможности да разбираме, планираме, организираме и представяме нашите градове. Тя е възможност да ангажираме целия град в този процес.

Според него всички градове съзират в инициативата възможност за привличане на межународен интерес , повече туристи и посетители, стримулиране на креативната индустрия и на творческия сектор. Повечето виждат в това възможност за културно обезпечаване и по-големи възможности за артистите и културните оператори. Някои припознават в нея възможнст за повишаване качеството на градския живот, обновление чрез култура, свързване на града с региона, сътрудничество на европейско ниво. Нараства броят на градовете, които желаят да ангажират гражданите си и да изградят силна идентичност  на града. От скоро се появяват и градове, които имат желание да се развиват в посока по-интегриран и отворен град, да правят радикални експерименти, да провокират публичен дебат и отзвук.

Темата беше продължена от лекцията на Жолт Соколай – културен  експерт в Европейската комисия, който разясни в подробности критериите, на които трябва да отговорят проектните предложения на градовете кандидати. Айрън Берг сподели своя опит като програмен директор на програмата на град Линц – Европейска културна столица през 2009 година. Той представи някои от емблематичните събития в програмата и развитието на културната инфраструктура в града във връзка с посрещане на нуждите на инициативата. Петер Фатингер от Orso Fattinger Architects представи един модел на временна културна инфраструктура – общностен център за култура, който е проектирал специално за Линц 2009.

Неговият колега архитект Лино Бианко от Малта представи пред публиката свое задълбочено изследване върху градоустройственото развитие на София през годините, връзката му с духа на града и как това може да се приложи в контекста на кандидатурата на града.

Асоциация за развитие на София разказа за това  как ще се проведе състезанието в България и как София се готви в процеса на подготовка за състезанието.

trace affiliate link | Nike Shoes