Коледата мина, какво ни остави?


Кооперация за дизайн Charette (Шарет) внaся празнично настроение чрез своето еко-дръвче, изработено от празни пластмасови бутилки. Дизайнерската организация е превърнaла боклука в “живо дръвче”, изпълнено с коледен дух. Инициативата е породена от множеството отпадъци, които дори не забелязваме; от нуждата от опазване на околната среда; от необходимостта от иновации и алтернативно мислене. Резултатът - “другото” коледно дърво на София oт Градинката на Кристал, срещу Военния клуб. Запазили сме го за тези от Вас, които още не са го видели.

Цел на проекта е да привлече вниманието към разделното събиране на отпадъци, да покаже, че чрез креативност могат да се намират нови решения и да внесе още малко, макар и различно, коледно настроение. Изпълнител на проекта e новоучредената кооперация за дизайн Charette, подкрепена от Столична община, a автор е дизайнерът Ганчо Белчев. Charette подкрепя талантливи дизайнери от различни сфери и представянето на техните творби на международната сцена. Кооперацията осигурява взаимопомощ между отделните членове. Изградена е интернет платформа, която улеснява творческия процес. Charette се стреми да се превърне в Европейска кооперация, оперираща посредством клонове в редица държави-членки. Началото обаче се поставя тук, в София, и целта е една – българският дизайн да заеме своето подобаващо място в международните дизайн среди.bridgemedia | Nike Shoes