„Летище София” ЕАД


„Летище София” в качеството си на търговско дружество извършва редица дейности, съпътстващи основната му функция на летищен оператор.
Водеща сред тях е дейността по предоставяне на услуги по наземно обслужване, за които „Летище София” ЕАД притежава всички необходими лицензи, технически средства, обучен и сертифициран персонал.

http://www.sofia-airport.bg/pages/news.aspx?lm01=106

bridge media | Nike SB Dunk High Hawaii , Where To Buy , CZ2232-300 , Worldarchitecturefestival