Западен Парк


Фестивалът „Западен парк” се стреми да създаде платформа, на която динамиката, особеностите и странностите на публичното пространство да се осмислят през призмата на съвремието. Основна цел на събитието е да привлече нова активна публика, готова да участва, да променя и оформя жизнената си среда според своите нагласи и потребности, да изразява своята критична позиция спрямо това, което я заобикаля, чрез средствата на изкуството.

На фона на актуалния обществен дебат за бъдещето на социалистическите паметници този подход дава възможност да се промени перспективата към публичното пространство като към сцена, на която може да изразим собствената си позиция, не чрез примитивния акт на разрушението, а чрез ангажиран коментар и чрез изграждане на жив и адекватен на времето контекст.

Така от място за почивка и забавление най-големият парк в София и прилежащите му жилищни квартали се превръщат в трибуна и работилница, в която артисти и публика създават заедно нова и необичайна за нас концепция за изкуство в публично пространство. С игра или ангажирано участие жителите на района имат възможност да представят собствената си топография, свързана с история или личния спомен, както и своите идеи за неговата промяна и развитие

http://www.zapadenparkfest.bg/

Authentic Sneakers | Nike