Изкуството на Барока


Фестивал "Изкуството на Барока"

С подкрепата на Столична Община, това културно събитие се утвърди като единствен по рода си у нас фестивал за старинна европейска музика, изпълнена на оригинални инструменти от епохата.

http://www.luxuriaeuropae.com/

url clone | Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%