Les Rencontres – Асоциация на европейските градове и региони за култура


София е член на Les Rencontres.

Les Rencontres е отворен форум за дебат и действие, който обединява членове  на изборни позиции от всички нива на местното управление в Европа за активно участие в създаването на европейски културни политики. От 1994 г. мрежата е спомогнала за обмена на културни и образователни политики на местно, национално и европейско ниво. Представителите, заемащи изборни позиции, трябва да се срещат и анализират политическите отговорности, да проучват реалностите на културната политика в Европа и да допринасят за нейното създаване. Постоянно се търси сътрудничество с експерти, съветници, културни мрежи, асоциации на избраните представители и артисти, за да се позиционират и разработват предложения.

http://www.lesrencontres.eu

Mysneakers | シューズ