Международна асоциация на кметове-франкофони / МАКФ


МАКФ обединява избраните местни длъжностни лица франкофони и техните асоциации. Едновременно среда за обмен и солидарност, асоциацията включва повече от 250 града и асоциации на местната власт в 50 страни.

София е член на МАКФ.

МАКФ е мрежата на местни франкофонски общности и техните асоциации, които се групират около общите ценности. Тя допринася за по-добро управление на общностите, насърчава обмена на опит, мобилизира териториалната франкофонска експертиза и финансира проекти за развитие. МАКФ е оператор на Международната организация на франкофонията.

 

www.aimf.asso.fr

Sport media | NIKE