КАЛЯРИ, ЛЕЧЕ, МАТЕРА, ПЕРУДЖА, РАВЕНА И СИЕНА ПРОДЪЛЖАВАТ ПО ПЪТЯ ЗА 2019!


Шест италиански града продължаван надпреварата за титлата Европейска столица на културата: Сиена, Лече, Равена, Перуджа, Матера и Каляри. София отдавна работи с тях и има установени дългосрочни партньорства. Освен подписани меморандуми за съвместни действия в областта на културата и образованието с някои от градовете вече изпълняваме съвместни проекти. София и Сиена (http://www.sofia2019.bg/bg/node/514) са партньори в проект „SmartCulture”, финансиран по Седма рамкова програма на Европейската комисия. Само след няколко дни на 21 и 22 ноември София ще бъде домакин на работна среща по проекта посветена на темата за дигитализация на културно и историческо наследство. Директорът на Сиена проф. Пиер Луиджи Сако ще бъде участник в тази среща, както и едни от лекторите на втория модул на Регионална академия за мениджмънт в културата, която бе създадена от Столична община и СУ „Св. Климент Охридски”. Равена е един от най-старите партньори на София по пътя към 2019г (http://www.sofia2019.bg/bg/node/518).  Множество съвместни конференции и инициативи бележат това партньорство. През миналата година мозайките на Равена гостуваха в София и вдъхновиха наши ученици да направят художествени интерпретации. Нашите приятели Алберто Касани и Надя Карбони многократно са посещавали София, както и нашия екип е бил техен гост.

Вече трета година София участва във фестивала на Матера – Матерадио (http://www.sofia2019.bg/bg/node/515).  Миналата година София бе представена от журналиста от Дарик радио Кирил Вълчев и млади изпълнители от „Софийски солисти”. Тази година гост на Матерадио бе Деница Лозанова от екипа на София 2019. Директорът на Матера 2019 Паоло Вери е чест гост на София, а планираните съвместни бъдещи инициативи далеч надхвърлят рамките на инициативата „Европейска столица на културата”. Наш близък приятел от Матера е и Тициана Карлино, която дълго време бе директор на Италианската търговска камара в София. Въпреки, че сега тя живее и работи в Матера, а нейният роден град е Лече, тя остава близък приятел на София и двигател на съвместни инициативи с най-южните райони на Италия. С Перуджа ни свързва не само подписано споразумение, но и дългогодишно приятелство, както и обмени на творци (http://www.sofia2019.bg/bg/node/516).

Екипът на София 2019 поздравява нашите италиански приятели. Съвместната ни работа през изминалите години доказа тяхната силна ангажираност към инициативата „Европейска столица на културата”. Всеки едни от тях заслужава да носи тази престижна титла. София вярва, че ще продължим съвместната подготовка в това състезание и след 12 декември, когато международното жури ще обяви резултатите за България.   

Nike air jordan Sneakers | Men’s shoes