Да живее демокрацията! 25 години преход в Европа - Вход свободен
18.01.2014

България

Публичен дебат по повод 25-та годишнина от посещението на Франсоа Митеран в София На 18 и 19 януари 1989 президентът Франсоа Митеран закусва с 12 български интелектуалци, между които е и бъдещият президент на Републиката Желю Желев, участва в кръгла маса в Българската академия на науките, посещава 9-та гимназия, удостоен е със званието Доктор хонорис кауза на Софийския университет и се среща със студентите. Юлия Кръстева придружава президента и съпругата му: „Никой не предполагаше, че Стената ще падне. Знаехме, че системата постепенно се разлага, прояжда се и се разпада, но смятахме, че това ще продължи с години. Сега, отправяйки поглед назад във времето, виждаме, че ситуацията е била доста „назряла“. Тогава се срещахме с дисиденти, разбира се в полулегалност в кафенетата рано сутрин. Но все пак ги срещахме. Спомням си и срещата със студентите в Софийския университет. Франсоа Митеран и Тодор Живков трябваше да разговарят със студенти в голямата амфитеатрална зала. Баха поканени само комсомолци. Но дойдоха и доста други. Един младеж попита Митеран какво мисли за държавите, в които диктатори се задържат на власт против волята на народа. Неудобен въпрос за Митеран, толкова очевидна беше алюзията с Живков. Той отговаря “При определени обстоятелства е по- важно да зададеш някой въпрос, отколкото да получиш отговор.” И наистина, смелостта на този млад човек беше знак за поврата, който назряваше.“ (http://www.kristeva.fr/ comme-un-polar-metaphysique.html). "Срещата със студентите от СУ "Св.Климент Охридски" е вдъхновяваща. На излизане Митеран споделя със съпругата си, че българската младеж е съзряла за демокрация." (Иво Христов, Митеран, между Волтер и Русо, София, 2000). Освен ознаменуването на този паметен ден, в Софийския университет ще бъде осъществено нещо повече: публичен дебат с младежите, родени в контекста на новите свободи и дейни участници в изграждането на демокрацията. Трите кръгли маси ще бъдат поле за обмен и размисъл върху края на преходите, европейското приобщаване и мобилизирането на гражданското участие. София, бул. Цар Освободител 15. Вход свободен (18.01.2014 - 11:00ч)

Best Sneakers | Men’s shoes