ДОКЛАД НА ЖУРИТО ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР НА ЕСК 2019 В БЪЛГАРИЯ


В периода от 10-ти до 12-ти декември 2013 година в Министерство на културата се проведе заседание на журито за предварителна селекция в конкурса за званието „Европейска столица на културата” 2019.
В съответствие с чл. 7 на Решение № 1622/2006/ЕО след заседанието журито изготвя доклад относно кандидатурите, съдържащ списък на първоначално одобрените градове-кандидати и препоръки към тях. Според чл. 7 от Решението журито оценява кандидатурите в съответствие с критериите, заложени в чл. 4, а именно „европейско измерение” и „град и граждани”. 

„Журито за подбор даде висока оценка на задълбочения анализ на град София, както и на културния живот в него и на бъдещите стратегически насоки за развитие. Те са много добре изразени в кандидатурата.” 

Вижте доклада тук.


Sportswear Design | Nike Shoes