Въпреки че София е град с ...


Въпреки че София е град с хилядолетна история, неговата съвременна „градска история” е твърде кратка и обозрима. Това предопределя подходът в проектните разработки да не „пресъздава” исторически епохи и събития, а да изразява адекватно отношение спрямо историческото напластяване.

ГРУПА ГРАД

Best Sneakers | Asics Onitsuka Tiger