Когато говорим за паметта на един град ...


"Когато говорим за паметта на един град, неизбежно се обръщаме към онези паметници на материалната култура, които с дългогодишното си присъствие отразяват отношението на различни поколения. Като символи на конкретното място, те се превръщат и в част от ДНК-то на неговите жители, закодирайки още на подсъзнателно ниво принадлежността към дадено място."

Мария Василева

Mysneakers | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival