Историческият център на един град не се ...


"Историческият център на един град не се “реконструира”, а реставрира и поддържа (затова е и исторически) и ако е необходима някаква намеса или промяна, тя трябва да бъде извършена по възможно най-дискретния начин."

Яна Букова

latest Nike release | Air Jordan Release Dates 2021 + 2022 Updated , Ietp