Изложбата „От вчера до утре. Софийски паметници“ би ...


Изложбата „От вчера до утре. Софийски паметници“ би изглеждала предсказуема и познавателно безконфликтна, ако нейният обект – паметниците и техните функции – не беше така проблематичен и дори травматичен в контекста на неизменно кризисното формиране на доктрини за национална памет и идентичност през всички тези 130 години, в които София е столица на държавата България.

Василка Шишкова

Nike Sneakers Store | NIKE RUNNING SALE