Защо да не се ангажираме в ...


Защо да не се ангажираме в съвместна работа върху историята на Европа на културните маршрути, а не само върху разказите и траекториите, изследвани изключително от национална гледна точка. Това многократно препрочитане трябва да ни напомня, че паметта не е едноизмерна, че тя също трябва да направи място за посредничество между едновременни спомени. Паметта на всеки европеец се състои от множество аспекти, от понякога противоречиво наслагване на чувствата за членство. Смесицата от междукултурни течения, които пресичат нашия континент, създава чрез тяхната сложност чувството за членство в една Европейска общност. Необходимо е да се припомни до каква степен различните епизоди, съставляващи националните истории, могат да бъдат схващани като общо наследство.

Европейски институт за културни маршрути

Running sneakers | Patike