Храната е най-добрият начин да ...


 

"Храната е най-добрият начин да събереш на една маса хора, които иначе не биха седнали заедно, и да ги насърчиш да си поговорят. По този начин, се разбиват стереотипи, общува се не с представата за някого, а със самия него.”

Звезда Ванкова и Бистра Иванова от Мулти Култи Колектив за създаването на Мулти култи карта – гид за собствено опознавателно и вкусно пътешествие сред чуждите култури

Best Authentic Sneakers | Nike