В какъв град искаме да живеем?...


 

“В какъв град искаме да живеем? И в този смисъл какво искаме да пазим? Какво и как избираме да съхраним, защото е важно за нас като живеещи в София? Каква политика на опазване на изчезващото минало си струва да бъде провеждана?”

Из увода на книгата “Портрети на изчезващата София” с редактори Майя Грекова и Мила Минева

http://www.fadingsofia.rcss.eu

buy shoes | New Balance 991 Footwear