Защо трябваше да се взриви мавзолея?...


 

… Защо трябваше да се взриви мавзолея? Всяко нещо е част от нашата история - задължително е да има памет за него, то е част от развитието. И е необходимо да се познава. Историята не може да се изрязва по приумица. Мавзолеят трябваше да стои да носи това, което е било. Да, мумията вън, както имаше лозунг навремето - и тя си излезе, но сградата можеше да бъде преосмислена, направена за нещо друго, но не и взривена.

Генерален проблем е във всичко, което виждаме в София, в България, навсякъде около себе си. Пълното желание да забравиш, да изтриеш паметта за миналото. Да бутнеш всяка стара сграда, която може да го напомня, да си направиш нещо чисто ново, без никаква мисъл за това че старото, това което е останало от поколенията преди теб, може би е ценно. Ние го спасяваме като създаваме визуална памет и картини…”

Из интервю с Георги Богданов и Борис Мисирков по повод на изложбата им “4-ти километър”
http://bgarmy.bg/?action=news&id=14139

latest Running | NIKE