Връзката наследство - гордост и ...


Връзката наследство - гордост и носталгия лесно може да прерастне в културен консерватизъм. Гордостта е ключов компонент на местната идентичност, както и наследството, но ако това означава да затънем в един стереотип за това, какво представлява културната идентичност, това може да се окаже много опасно. 

проф. Пиер Луиджи Сако

short url link | Sneakers Nike Shoes