Публичните пространства са ...


„Публичните пространства са изначално място на публичната култура; те са прозорец към душата на града.”

Шарън Зукин

Running Sneakers | adidas poccnr jumper dress pants size