Все още има доста хора, които не предполагат ...


“...Все още има доста хора, които не предполагат, че като физически лица могат да вземат инициатива и да променят общественото пространство. Очакват някой друг да се погрижи или пък да ги принудят да го направят…
Хората не вярват, че имат силата да променят. Всеки от нас може да измете или да поправи една пейка...”

Из интервю на Августина Велева и Гергана Тилева от сдружение „Трансформатори”

http://www.programata.bg/?p=66&l=1&c=1&id=410

Adidas shoes | Sneakers