Публичното пространство – обратно на тезата за ...


"Публичното пространство – обратно на тезата за неговия край, днес публичното пространство на градовете е по-живо от всякога. Градските публики са все повече участници и съучастници, а не просто зрители… Това крие огромен потенциал и е шанс за всички нас, шанс за нормализиране на средата – стига хората, които се занимават професионално (или служебно) с тези въпроси, да имат същото творческо въображение като онези, които правят това анонимно и доброволно...
….най-важно е обстоятелството, че в града вече се е появила критическа маса хора с активно отношение към средата, в която живеят и които се опитват да я подобрят или поне да й повлияят – всеки според своите естетически и властови (не)възможности и с наличните си средства."

Светлана Христова

http://www.kultura.bg/bg/article/view/18808

bridge media | adidas poccnr jumper dress pants size