Има жажда за това младите хора да бъдат ...


 

“Има жажда за това младите хора да бъдат стимулирани да направят нещо градивно и полезно, да изкарат напред своя творчески потенциал"

Надя Захариева, "Америка за България"

bridgemedia | Mens Flynit Trainers