Способни ли сме отсега да решаваме за ...


Способни ли сме отсега да решаваме за подрастващото поколение? Те имат огромна енергия, как можем да превърнем тази енергия в нещо, от което всички ние се нуждаем за развитието на Европа, за развитието на нашите градове? Как да намерим език днес, който ще е валиден за бъдещето, за да разберат нашите идеи и да развият Европейска столица на културата в София?

Из изказване на Неле Хертлинг, артистичен директор на Берлин 1988, на международна конференция за  ЕСК в София, 2012

Authentic Nike Sneakers | Entrainement Nike