РАВЕНА - център на провинция Равена в регион Емилия-Романя

Италия

Градът е провъзгласяван вече три пъти за столица на: Западна Римска империя, Царство на Остроготите и Византийски Екзархат. Богатото културно наследство от мозайки и паметници от римска и византийска епоха, осем от които са  включени в списъка на световното културно наследство – ЮНЕСКО, го правят световноизвестен.

Равена е първият град в Италия, който започва подготовката си за 2019 през м. октомври 2010. Сформирана работна група Равена2019, с координатор Алберто Касани, която използва само местния интелектуален потенциал, си поставя “амбициозното културно предизвикателство” да съчетае богатото културно наследство на града с иновативни културни събития.

Логото за кандидатурата е изработено на базата на идеята за бъдещето с големия размер на 2019 година,  ентусиазмът на жителите на града - изразен с удивителен знак в който се превръща цифрата единица и националната идентичност кондензирана в мозайката, която повдига единицата и я превръща в удивителна.

София осъществява контакти с Равена през м. март 2011г.

Съвместни дейности:

  • март 2011 – официално посещение на делегация от Равена в Столична община
  • май 2011   -   участие на екип от “Равена 2019” в Софийска конференция за Европейските столици на културата
  • септември 2011 – участие в Кръгла маса на тема "Пътят между идентичността и иновациите", като част от Световното изложение на туристически обекти на ЮНЕСКО в Асизи.
  • октомври 2011 - Изложба на Античните мозайки от Равена в София
  • 18 - 21 ноември “Cinquetracce” (пет следи от стъпки) основен етап от работата по програмата за кандидатурата на Равена. Представителите на София бяха гости на община Равена.
  • 4 април 2013 - подписване на меморандум за сътрудничество между София и Равена
 
Меморандума за сътрудничество можете да видите тук

 

Sportswear free shipping | Entrainement Nike