Ние твърдим, че, тези нови медии вършат същото ...


“Ние твърдим, че, тези нови медии вършат същото, което техните предходници са правили: представят се за модернизирани и подобрени версии на други медии. Дигиталните визуални медии могат най-добре да бъдат разбрани по начина, по който отдават почит на, съперничат си със и преосмислят линеарното перспективно рисуване, фотография, филм, телевизия и печат. Никоя медия днес (и със сигурност нито едно отделно медийно събитие) не изглежда да върши културната си функция в изолация от другите медии, нито пък функционира изолирано от други социални и икономически сили. Новото в новите медии идва от специфичните методи, по които те модернизират старите медии, както и методите, по които по-старите медии се преобразяват, за да отговорят на предизвикателствата на новите медии.

Remediation - Understanding New Media”, Джей Дейвид Болтър и Ричард Грушин

Mysneakers | Nike WMNS Air Force 1 '07 Essential , CZ0270-102 , Querrey