Поколението, което ще бъде същински протагонист ...


 

...Поколението, което ще бъде същински протагонист в проекта 2019 е поколение, което има манталитет и отношение към достъпа и произвеждането на културно и творческо съдържание, които са напълно различни от манталитета на двете предходни генерации. От тази гледна точка изработването на проект за културно включване на това поколение е наистина предизвикателство....

Из изказване на проф. Пиер Луиджи Сако на Софийската конференция за Европейските столици на културата

bridgemedia | Nike SB