Рига 2014

Латвия

Рига е столицата на Латвия и главен търговски, културен, индустриален и финансов център на страната. Разположен е на двата бряга на река Даугава, точно където тя се влива в Балтийско море. Населението на града е 705 703 (2010), приблизително равен брой от които са латвийци и руснаци. Рига е най-големият град в трите Балтийски държави и е третият по големина град разположен на Балтийско море след Санкт Петербург и Стокхолм.

"За двадесет години историята на Латвия се характеризира с национализъм,  сегрегация, миграция, възход, криза и съвместно създаване на отговорности. Тези процеси могат да се считат за резюме на развитието на града, в резултат от приватизацията, либерализацията и структурните реформи през последните години в този регион. Това са процеси, които засягат обществото като цяло, както и живота на всеки човек по отделно. Те имат дългосрочни последици за обществото и създават база, върху която се развива градът.

Творческите идеи, творческите подходи и творческите решения се превръщат в основните икономически движещи сили в света. Творчеството винаги е било инструмент на културните процеси, благодарение на което развитието, сътрудничеството, придобиване на традициите стават възможни, но от своя страна градът се развива като място, където творчеството може да намери своето място.

Творчеството е това, което развива връзките между хората, насърчава развитието на динамичното общество и конкуренцията. Дългосрочната стратегия на Латвия за развитие 2030 г. показва, че творчеството е ресурс, който Латвия, включително и  Рига, имат като най-значителен източник на човешки капитал и партньорство, който не трябва да се изчерпва, а да се търсят нови начини, по които да се възползват от него."

 

www.riga2014.org

latest Running Sneakers | Releases Nike Shoes