Марсилия 2013

Франция

Град Марсилия е космополитен и социално разнообразен, огледален образ на предизвикателствата, пред които е изправено нашето глобализирано общество: дали да се отдалечим чрез конфронтация от различните култури, или да се отворим към многообразието на мисълта? Изборът може да бъде само колективен, и може да се прилага само по скалата на последователна градска зона.

 

Nike Sneakers | 『アディダス』に分類された記事一覧