Кошице 2013

Словакия

Кампанията на Кошицe - Европейска столица на културата 2013, е под надслов Интерфейс - точки на свързване. Идеята зад този проект е да се установи комуникация между града и неговите граждани, от една страна, и от друга страна, кампанията е насочена и към посетителите на града, както и към целия Европейски съюз.

Проектът планира да предостави на всички заинтересовани страни в културата и културния живот на Кошице, известно пространство за трансформиране на града, за да го направят по-хубав и по-културно развит.

 

short url link | JORDAN BRAND