Фестивал на танцовото изкуство „Въображение в ритъм“
12.05 - 18.05.2014

България

От 12 до 18 май в ОКИ Дом на културата „Средец“ ще се проведе фестивал на танцовото изкуство „Въображение в ритъм“.

„Въображение в ритъм“ - Фестивал на танцовото изкуство София – 2014г.

Цел: Изява на талантите в областта на любителското танцово изкуство във всичките му жанрове и възрастови групи, организирани към читалища, училища, културни центрове и институти, сдружения и др. на територията на Столична община.

Фестивалните прояви се провеждат в подкрепа кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата през 2019 г.

Фестивалът има конкурсен характер и ще се проведе на два етапа: Първи етап – Провежда се по жанрове и определен график от 12 май 2014 г. в концертната зала на ОКИ Дом на културата и „Средец“. Комисии от специалисти по различните жанрове танцово изкуство чрез определена система за оценяване (десетобална) излъчват победителите. Класираните съставите на І, ІІ и ІІІ място получават грамота и плакет от името на Столична община и Дирекция „Култура“, както и материални (парични) награди. По решение на комисиите може да се присъждат и поощрителни награди. За излъчване на победители е необходимо във всеки жанр и категория да има заявени минимум 5 участника. Втори етап – Провежда се през месец май на специално определена сцена „Галаконцертът на наградените участници “ във „Въображение в ритъм“ -фестивала на танцовото изкуство София 2014, посветен на 24 май – Ден наславянската писменост и култура.

Buy Kicks | Archives des Sneakers