Дебат: Референдумът: защо?
27.03.2014


Общоуниверситетски семинар "Гражданското общество и политическата система в епохата на прехода"

Водещи: доц. д-р Васил Гарнизов, гл.ас. д-р Иван Начев

Тема: Опозицията: накъде? Модератор: доц. д-р Васил Гарнизов

Участници: доц. д-р Добрин Канев, Екатерина Михайлова, Николай Антов, студент. - четвъртък от 18:00 до 19:30 зала 409, корпус 1, "професор Васил Стоилов" - Нов български университет

Nike footwear | Marki