Талин 2011

Естония

 

Град Талин в Естония носеше титлата Европейска столица на културата през 2011 година. Основната програма на събитието беше изградена около темата „Истории от морския бряг”(Stories of the Seashore), съдържаща подтемите: "Истории, които пеем заедно", "Истории за стария град" и "Истории за мечти и изненади." 

През 2011 година в Талин се проведаха около 700 културни събития, които бяха посетени от приблизително 2 милиона зрители от цяла Европа. Освен за обживяването на града с културни събития и за увеличаването на междукултурното сътрудничество,  титлата ЕСК носи на град Талин и успехи в културния туризъм, като туристическия поток през 2011 година е с 23% повече в сравнение с предходната година. 

 

Authentic Nike Sneakers | Nike Shoes