Програма „Творческа Европа”


Творческа Европа (Creative Europe) е новата рамкова програма на Европейската комисия, която ще финансира проекти в областта на културните и творчески индустрии в периода 2014—2020 г.

Програмата ще обединява настоящите програми „Култура“, „МЕДИА“ и „МЕДИА Мундус“ в обща рамка и създава изцяло нов механизъм, подобряващ достъпа до финансиране.

Повече тук: ec.europa.eu

Nike Sneakers | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf