Столична програма „Култура” 2013


За седма поредна година Столична община ще финансира проекти на конкурсен принцип по Столична програма “Култура”. През 2013 г. те ще се приемат в една сесия – от 14 януари до 14 февруари, включително. Ще се кандидатства по девет направления, обхващащи различните видове изкуства, както и любителско изкуство, детско творчество и др.  Само за Направление „Мобилност” проекти ще се приемат и във втора сесия – от 16 септември до 16 октомври 2013 г., включително.

И през тази година Столична програма “Култура” е в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г. Приоритетите на Програмата са: Достъп до култура; Култура и човешки капитал; Културното наследство на променящия се град; Град на творческата икономика; Равнопоставено участие в глобалните културни процеси.

Столична програма "Култура" се ръководи в дейността си от принципите на прозрачност, равнопоставеност на кандидатите и обективност при подбора и оценката на проектите. Програмата съфинансира до 80 % от бюджета на целия проект, а кандидатстващата организация трябва да притежава 20 % от сумата, необходима за реализацията на проекта. Само по Направление „Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности и културни традиции на столицата” собственото участие на кандидатите е в размер на минимум 10% от стойността на проекта, под формата на парични средства, наличен персонал или техника. 

На 31 януари /четвъртък/, от 10.00 ч. до 17.00 ч., в Дирекция „Култура” на Столична община /пл. „Славейков” №4, ет.4/ ще се проведе ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН по процедурата за кандидатстване по Столична програма „Култура” през 2013 г.

Подробна информация и формулярите за кандидатстване за 2013 г. са публикувани в сайта на Дирекция „Култура” на Столична община –www.sofiaculture.bg

 

jordan release date | Nike Running