София – алтернативни градски маршрути
17.06.2014

България

София – алтернативни градски маршрути

Градските маршрути разказват истории и конструират образи на града; траекториите им скриват и разкриват гледки, дисциплинират погледа, овладяват пространството. Има ли в София нови, алтернативни градски маршрути извън отъпканите градски „пътеки“ и какви „алтернативни“ истории и образи носят те? Разместват ли тези алтернативни маршрути съотношението между център и периферия, между официален (доминантен) и субективен (маргинализиран, дисонантен) разказ, между професионален и лаически език, между познато и непознато, между тривиално и екзотично?

Кои са „актьорите“, които проправят нови пътеки и чертаят алтернативни маршрути в градското пространство? Какви са мотивите и целите им? Каква е ролята на новите медии и технологии за конструирането на алтернативни градски маршрути? Възможно ли е фланьорството в града днес?

С участието на: 
Ида Даниел и Катя Атанасова (аудиоразходки "София в ушите ти")
Люба Боянин (Люба турс)
Петя Митева (Free Sofia Tour)
Вячеслав Стоянов (Sofia Green Tour)
Водеща дискусията д-р Светла Казаларска

София, Red House - ул. Л. Каравелов 15.
Начало: 19.00
17.06.2014

Sport media | Nike SB Dunk High Hawaii , Where To Buy , CZ2232-300 , Worldarchitecturefestival