ДОКЛАД НА ЖУРИТО ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПОДБОР НА ЕСК 2019 В БЪЛГАРИЯ


В периода от 4-ти до 5-ти септември 2014 година в Министерство на културата се проведе заседание на журито за окончателен подбор в конкурса за званието Европейска столица на културата 2019.

В съответствие с чл. 8 на Решение № 1622/2006/ЕО след заседанието журито изготвя доклад относно кандидатурите, съдържащ препоръка кой български град-кандидат да бъде номиниран за званието Европейска столица на културата през 2019 година.

Според установените правила в Решение № 1622/2006/ЕО, критериите, по които се оценяват градовете- кандидати, са:
- „европейско измерение” и „град и граждани”, установени в чл. 4 на Решението;
- целите на програмата „Европейска столица на културата”, установени в чл. 3 на Решението;
- капацитетът за изпълнение на програмата, най-вече по отношение на управлението, предложения бюджет, плановете за персонала, подкрепата на местните и регионалните власти, и на бизнеса.

В своя доклад журито благодари на екипите и гражданите, участвали в подготовката на кандидатурите на Пловдив, София и Югозападен регион, Варна, Велико Търново и изрази надежда, че те ще запазят енергията, ангажираността, натрупания ентусиазъм и ще се опитат да осъществят колкото е възможно по-голяма част от предложените програми и ще сътрудничат помежду си. Освен предимства за всеки град, 2019 година ще е възможност за България да е за първи път домакин на инициативата Европейска столица на културата.

Вижте доклада тук.

 

Asics footwear | NIKE HOMME