Културен център на СУ „Св. Климент Охридски”


Мисията на Центъра е да бъде посредник между академичната общност на Алма Матер, артистичните среди и публиката. Подпомага научни и художествени изяви на преподавателите и студентите от СУ. Домакини на национални и европейски културни инициативи, предлагат университетска сцена на водещи български и световни творци и учени и пространство за интересни културни събития, попадащи извън сферата на развлекателното и комерсиалното. 

Best Authentic Sneakers | Sneakers