Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация


Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/ е учредена през 1993 г. като сдружение с идеална цел. БХРА е национално представено браншово туристическо сдружение. БХРА е член на Международната хотелска и ресторантьорска асоциация (IH&RA), Европейската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (HOTREC) и Балканския алианс на хотелиерските асоциации (BAHA).

Повече за БХРА ТУК

Nike air jordan Sneakers | Best Nike Air Max Shoes 2021 , Air Max Releases and Deals