Програма Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност


По програмата се отпуска финансова подкрепа за обновяване на фондовете на библиотеките. Право на участие в конкурса имат регионалните библиотеки, общинските библиотеки, създадени с решение на общински съвет като общински културен институт, съгласно чл. 8 от Закона за закрила и развитие на културата /ЗЗРК/ и читалищните библиотеки.

Формуляри се подават в Министерство на културата до 20 юли 2012 г.

За допълнителна информация: Министерство на културата, Дирекция „Културно наследство”, сектор „Литературно наследство”тел.: 02/ 9400 844.

http://mc.government.bg/contestsc.php?c=852

Buy Kicks | Air Jordan