Марибор – първи оценки


Една от Европейските столици на културата през тази година, е град Марибор в Словения. Градът си поставя за цел да стимулира междурегионалното сътрудничество и затова организира своята програма в партньорство с други градове от региона: Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec и Velenje.

Стойността на подготовката през миналата година възлиза на близо 5 милиона евро. Тази година се очаква разходите да се покачат до 17 милиона евро, като целият проект се финансира от местни и национални публични ресурси.

Струва ли си инвестицията?

„Преди половин година проектът изглеждаше като мисия-невъзможна, но днес резултатите са поразителни”, споделя Сузана Фишер – директор на Института Марибор 2012 - „Можем да сме наистина доволни, тъй като нашето постоянство и оптимизъм направиха Марибор и градовете-партньори важни културни дестинации в Европа. Впечатляващият брой от чуждестранни туристи накараха местните хора да се гордеят със своя град. Те живеят с културния ритъм на града и дори допринасят за неговото поддържане. Те ни помогнаха да поставим нови отправни точки за бъдещето. Също така, благодарение на събитието, добровочеството вече се приема като нещо много важно от жителите на Марибор.

Живеем в град, който стана видим със своята креативност и толерантност. Институтът Марибор 2012 постави основата за интегрирането на хората в неравностойно положение, за развитието на дигитализацията, за създаването на нови връзки между институции и градове. Като се имат предвид условията в миналото, всички гореизброени постижения могат да се приемат за малки „чудеса”. Но ние успяхме да ги направим.”

Проучване, направено от маркетинговата компания RM Plus сред жители на града показва, че хората приемат проекта Марибор – Европейска столица на културата, като свой. Те са съгласни с тезата, че събитието е спомогнало много за развитието на техния град. 

 

Adidas footwear | Nike