Ателие за самопознание и творчески опит

България

Всеки човек има някакви  творчески способности и наклонности. Семейната среда и училището не винаги съумяват да открият и поощрят тези таланти, а в някои случаи те са дори пренебрегнати и подтиснати.  Творческия потенциал, така заглушен от родителски или други фактори, обикновено спи в несъзнаваното, добре завит с дебелите,  шарени одеала на чужди амбиции и наложен отвън опит. Такава е и целта на нашето „Ателие за самопознание и творчески опит”. В него индивидуално и групово ние се опитваме да открием, поощрим и развием личностния творчески потенциал на човека.

Това включва самопознание и изследване на психичната и физическа реалност на клиента. Тя винаги е субективна.  И това е важен, първостепенен фактор, с който трябва да се съобразяваме.

best shoes | Nike Shoes