Културата и структурните фондове в България: анализ


Във връзка с разработването и преговорите за новата кохезионна политика и на Оперативните програми на Европейската комисия за периода 2014 – 20 година, Дирекцията за образование и култура към Европейската комисия поръча на Европейската експертна мрежа по култура (European Expert Network on Culture (EENC)) да подготви анализи как културните и креативните сектори могат да подпомогнат местното и регионалното развитие в няколко страни-членки на ЕС.

Всеки анализ на съответна страна представя общ преглед на наличната информация за това как Структурните фондове са били използвани за подобряване на културния сектор, SWOT анализ на силните и слабите страни, на възможностите и препятстивята за инвестиции в културния и креативния сектор и идентифициране на приоритети за инвестиции в културата за периода 2014-2020 г.

Докладите са подготвени от Лидия Върбанова (България), Pascal Brunet и Laurence Barone (France), Hatto Fischer (Greece), Péter Inkei (Hungary), Gráinne Millar (Ireland), Jorge Cerveira Pinto (Portugal), Corina Şuteu (Romania) и Zora Jaurová (Slovakia).

Докладът за България можете да прочетете и свалите от тук.

Всички останали доклади могат да бъдат намерени тук

Running sports | nike fashion