СПОДЕЛИ ЦЕННОСТИТЕ

Освен че е голяма възможност за градовете, званието ЕСК е и местна, регионална, национална и европейска задача. Ролята на региона в подкрепата на европейските ценности, артикулирането на европейската идентичност и създаването на обща референтна рамка за културно развитие в процеса ЕСК е огромна отговорност. Особено днес, във времената на икономическа рецесия, липсата на адекватно политическо представителство и социална дезинтеграция, основните ценности, които споделяме в Европа трябва да бъдат преразгледани чрез честването през 2019 на „европейската добавена стойност“. За да артикулираме Европа и европейското в контекста наСофия, ще изследваме споделените смисли и ще предефинираме ценности, като вземем предвид двата полюса: единство и многообразие. Надяваме се по този начин да създадем „мека“ среда за противопоставяне и дебат, но не просто да приемем разликите, а да предизвикаме размисъл върху различията.