СПОДЕЛИ ЛИНКА

Tова е интердисциплинарна програма, основана на творческото използване и изследване на технологиите в новите артистични практики. Ще изследваме иновативните технологии като творчески средства и агенти, чрез които може да се създаде нов смисъл, идеи и артистични инвенции – ключови компоненти на съвременното изкуство. Дигиталните технологии помагат на артистите да се свързват с публиките по нов начин, увличат зрителите в по-близка връзка с изкуството и създават нови начини за участието им в творческия процес. Технологиите помагат и на развитието на нови бизнес модели, нови мрежи и нови форми на креативност. Програмата ще включи организации и артисти от дитигалната сфера, както и такива, които искат да развиват този аспект било чрез създаване на дигитално изкуство, било чрез използване на дигитални технологии за ангажиране на публики. С тяхна помощ ще се осъществят целите и приоритетите на програмата.